Flyttevask

Vi gir tilbud per kvadratmeter. Hvis stedet er i verre tilstand enn beskrevet må vi legger på ekstra kostnader. 

Det beste er at vi kommer og ta befaring på deres stedet. 

Vi gir en fast pris, ikke timepris.

Vi blir enig om pris før arbeidet starte slik at det er rettferdig for begge parter.